ვის შეუძლია აიღოს სესხი?

ვის შეუძლია აიღოს სესხი

 

"პირდაპირის" სესხით სარგებლობას შეძლებთ, თუ თქვენ ხართ: 

  • მინიმუმ 20 წლის
  • საქართველოს მოქალაქე, რეზიდენტი ფიზიკური ან იურიდიული პირი
  • გაქვთ საბანკო ანგარიში
  • გაქვთ აქტიური პირადობის მოწმობა

მსესხებელს შეუძლია მოითხოვოს სესხი მინიმუმ 500 ლარის ოდენობით. 

"პირდაპირის" მეშვეობით სესხის ასაღებად საჭიროა ვებ–გვერდზე დარეგისტრირება და სესხის განაცხადის შევსება."პირდაპირი" სესხის განაცხადს მიანიჭებს პროცენტს და რეიტინგს. თუ მსესხებელი დაეთანხმება სესხის პირობებს, განაცხადი გამოქვეყნდება პლატფორმაზე. 

მსესხებლის ინფორმაცია მთლიანად კონფიდენციალურია და მისი ნახვა შეუძლიათ მხოლოდ ინვესტორის სტატუსის მქონე პირებს.