სესხების დათვალიერება

{{ filter.range1.min }} - {{ filter.range1.max }}
{{ filter.range2.min }} - {{ filter.range2.max }}
{{ filter.range3.min }} - {{ filter.range3.max }}
{{ filter.range4.min }} - {{ filter.range4.max }}
{{ filter.range5.min }} - {{ filter.range5.max }}
{{ filter.range6.min }} - {{ filter.range6.max }}
{{ filter.range7.min }} - {{ filter.range7.max }}